Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Mây Quảng Trị

“… Trần Huấn, con trai Huế, nằm xuống ở Quảng Trị chưa đầy 26 tuổi.  Sau Mậu Thân, Trần Huấn tình nguyện đi ND [Nhảy D ù] mang theo một thuở “thương người lận đận” nào đó tận bên Gia Hội.
Những ngày nằm chờ pháo ở Quảng Tri, Trần Huấn hay kể cho nghe chuyện “cua” người, và những giấc mơ giản dị. Huấn hay nói: “Con trai Huế đi xa rồi cũng trở về.  Bởi rứa Huế mới còn được chớ”

Tối nay tao không biết chắc…”

M â y  Q u ả n g  T r ị
Nhớ Trần Huấn

Lở mai em có về Quảng Trị
Thắp giùm anh hương mộ cỏ chân đồi
Mơ ước cũ chừ quyện thành mây trắng
Mây trắng chập chùng xa núi xa

Trung Hậu

Advertisements

May 21, 2009 - Posted by | * Thơ, * Thơ T r u n g H ậ u

1 Comment »

  1. “Mây trắng chập chùng xa núi xa”
    Đừng kết thúc bi thương làm kẽ khác đau lòng

    Comment by nguyễn thanh-khiết | May 25, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: