Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

nhìn lại một đoạn đèo

nhìn lại một đoạn đèo

ta gọi như ngươi ngày bức tử
đứng nhìn trời uất hận thiên thu
tháng ba xuôi nam đời nhau đủ
còn sống đây tạc dạ ân cừu./.

nguyễn nam an

Advertisements

March 31, 2010 - Posted by | * nguyễn nam an, * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: