Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chưa về ngày hết chiến tranh

chưa về ngày hết chiến tranh

chưa về ngày hết chiến tranh
cũng chưa về lúc ngày xanh hết dần
đất xa tôi đứng tần ngần
ngã năm ngã bảy đó gần mà xa

phố đây chân những lần qua
còn rất lạ đêm bôn ba xứ người
chỉ xin nhau một nụ cười
trong tờ thư cũ lúc đời còn xanh./.

nguyễn nam an

Advertisements

August 17, 2010 - Posted by | * Góc Nhỏ An Phú Vang, * nguyễn nam an, * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: