Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Út

Út


thằng cha ngồi với thằng con
buổi chiều ăn phở ví von quá trời
mới đây mà đã lớn rồi
ba cũng lớn nữa cười cười hồi xưa


bây giờ muốn tạ ơn mưa

nắng, và nữa những ngày xưa nay còn./.

nguyễn nam an

Advertisements

November 17, 2010 - Posted by | * Góc Nhỏ An Phú Vang, * nguyễn nam an, * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: