Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

vùng xuân con

vùng xuân con


mùa xuân con đến theo xe

mùa xuân con bé chiều nghe xuân trời
tay cầm xách trái cây tươi
chút thôi làm lộc ta thời đợi xuân

chút thôi mà rộn vô cùng
mà xuân vô tận một vùng xuân con ./.

nguyễn nam an

Advertisements

January 16, 2012 - Posted by | * Góc Nhỏ An Phú Vang, * nguyễn nam an, * Thơ

2 Comments »

 1. Hic, hồi chiều mới ăn thử, trái cây bị chua rồi! :((

  Comment by Saigon89 | January 17, 2012 | Reply

  • mùa xuân con đến đây rồi
   thấy vui trên lộc non trời ban cho 🙂
   đi về thấy nhỏ chạy qua
   mùa xuân con nọ mà to bằng trời 🙂

   Comment by nguyennaman | January 17, 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: