Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

tháng hai một

tháng hai một


Từ em bước nhỏ đêm sương

Bỏ quên kinh kệ tâm thường dưới trăng
Bỏ quên trầm mặc đêm rằm
Tôi về như bóng trăm năm theo người.

nguyễn nam an

Advertisements

February 7, 2012 - Posted by | * Góc Nhỏ An Phú Vang, * nguyễn nam an, * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: