Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

đến ngày em bỏ xứ

đến ngày em bỏ xứ

đứa nào cũng một mẹ già
lúc đó thêm một giờ xa mất rồi
em thì cũng một mẹ thôi
sáng nghe nói [nếu đi rồi biết sao]
coi như một lúc sẽ chào
Sàigòn để vượt biên vào chân mây
để thở căng tự do đầy
dầu đi nước mắt rớt đây phận người./.

dương nổ

Advertisements

March 5, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: