Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

có người hỏi sao ký tên bài thơ

có người hỏi sao ký tên bài thơ

hiểu ra hai chữ tắc cù
vào đây ướt lạnh rừng thu ngắn đời
tôi làm tầm gửi tên thôi
nửa đêm em gọi hỏi rồi tại sao
bài thơ chẳng ký tên nào
lại tên võ phượng tên người dưng nay

người dưng hỏi, người dưng hay
để bài thơ quạnh bay đây lên trời ./.

nguyễn nam an

Advertisements

March 16, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: