Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

khai sinh

khai sinh

càng đi xa bao nhiêu người khinh binh càng khựng lại
giống như bản thế vì những ngôi sao
sinh ra đời dưới tàng âm vỵ
ánh nguội.  đông.  đến độ tưởng thầm
đá hát cuội

người bạn hôm qua ngốn hết một cuốn từ điển
chưa có chữ nào được sống lại từ phôi sinh
trang lật bay như phớ
thiệt ra chỉ có hình bìa nhấm nháp
cõi mù tranh.  và đẳng thức cao siêu
[đối với những kẻ hiếp thị sự vật trần truồng]
rồi trưng ra đám suối nguồn lắt lẻo
nơi bản tin thời sự có cuộc hằng chửi bới nhau
hay nơi cái ổ tầm tầm văn học
ngươi bới móc tư duy
viên thuốc bọc đường còn sót lại
trên tờ nhân văn một người rơi nhằm tuổi
vào cái hố đứng dạng chân mai sau

ngựa ngựa ngựa ngựa
láng lẫy gặm nhấm xù xì
bao nhiêu bóng dáng bấy nhiêu buồn tình
loáng thoáng bờm tung xác xơ đuôi ruồi muỗi
tiếng lọc cọc về từ thổ chu
ngón đèn khèo chân thốt nốt
miệng ngọt hàm oan
khai sinh ra đời sản sinh thú giống
người người
hãy cường tráng như không

Hoàng Xuân Sơn
23 jan. 2014

Advertisements

March 23, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: