Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Ta trượt ngã xuống đời

Ta trượt ngã xuống đời

Ta trượt ngã xuống đời
Khi quê hương khói lửa
Trong đạn bom chết chóc
Trong tiếng khóc thê lương

Ta trượt ngã xuống đời
Khi quê hương đã mất
Ta làm thân viễn xứ
Nhớ Việt Nam quặn lòng…

Phi Vũ

Advertisements

April 3, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: