Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thơ tặng con mèo

thơ tặng con mèo

“email” hay “voice mail”
âm giống “mèo, và-mèo!”
một ngày cào rách áo
cố nhân? cựu thù? theo

[Tặng em học trường”gần Quân Cảng”]

Phi Long

Advertisements

April 5, 2014 - Posted by | * Thơ

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: