Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Lục Bát Tháng Tư

Lục Bát Tháng Tư

 

Tháng Tư là tháng oan khiên
Tháng Tư là tháng đảo điên sơn hà
Tháng Tư mắt má lệ nhòa
Tháng Tư con trẻ khóc òa mất cha
Tháng Tư thất quốc vong gia
Tháng Tư dâu bể hải hà nước non
Tháng Tư sông núi mỏi mòn
Tháng Tư cả nước lên non tìm trầm
Tháng Tư Đạo chốn mê lâm
Tháng Tư xã tắc sa hầm vạ tai
Tháng Tư giặc cướp lên ngai
Tháng Tư Văn Hiến ca bài lưu vong
Tháng Tư dân tộc quay mòng
Tháng Tư non nước chìm trong ngục tù
Tháng Tư vết cắt thiên thu
Tháng Tư quốc hận mịt mù quê hương
Tháng Tư tâm quyết lên đường
Tháng Tư quyết diệt sạch phường Cộng nô
Tháng Tư đánh đuổi giặc Hồ
Tháng Tư giành lại cơ đồ Việt Nam

Từ Đà Thành

(04/01/04)

Advertisements

April 7, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: