Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Thu nhớ em n.

Thu nhớ em n.

Thu sang cây cỏ hết màu xanh
Hết cả tiếng chim hót trên cành
Mỏng mảnh tơ trời tim tím nhạt
Phố cũng buồn hiu khách vắng tanh
Hôn em trong nắng chiều hiu hắt
Đâu biết tình ta cũng mong manh
Thu về gợi lại bao sầu nhớ
Một thuở ta yêu mộng chẳng thành…

Phi Vũ

Advertisements

April 9, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: