Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

buồn buồn

buồn rồi thua sạch nên chê
miếng cơm mai nấu để về chiều ăn
hai mẹ con sống âm thầm
mẹ lúc tỉnh lúc [mần răng đây Trời!]
mẹ ngủ rồi con còn ngồi
thấy cần phải sống đây thời mẹ đang… ./.

nguyễn nam an

Advertisements

April 12, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: