Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

d i ễ n c a

 

 

d i ễ n c a

 

từng lứa mây chen sinh phần            trắng

ở trên đầu lùng mộ bạch

mai sau

bay vãng một khung trời chiều

khựng lại thể hình cong cớn

đường tà ve vuốt bao lâu

sực ứa ra vọng. chồi

mê hảo

trăngtrăngtrăng              ngôi

biến đêm phù thủng

bàn cân ối nước tim khảo mặn

tình                       là tình

nơi chiếc đĩa xanh choáng vành

mật mỏi

hà cớ gì

đinh lăng

 

phục lửa khát khao bỏng

rát               ngừng kiều

bích vòng những lọn tóc

thả

kiểu cách ngồi trên hàng sứ mỏng

ở tầng biện hộ dung quang

tay khoảnh dài ra

sống một lần

tím điệu

bông nở không hề kêu

và rồi bấu chặt khúc cầm vơ vưởng

số mấy đàn âm phiên              nâu

quyến nãi

bộ hành rịn ngại vết

châu hoan

 

HoàngXuânSơn

1 tháng 9 năm 13

Advertisements

April 12, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: