Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

pháp màu

pháp màu

màu trần choáng váng thị quan
lục hồng xanh đỏ tím vàng trộn pha
màu tình lũng đoạn thiết tha
mắt em sóng biếc hay là trầm luân
màu đời ẩn hiện dương âm
trắng đen lẫn lộn giả chân mịt mùng
và trong hư ảo trùng trùng
sắc tươi rực rỡ pháp không nhiệm màu

Trương Lương

Advertisements

April 21, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: