Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chiều thấy

thấy đi gần đến chỗ rồi
nơi tôi sẽ đến như người người thôi
chiều nay viết chúc thư chơi
một bài lục bát trời ơi hết rồi ./.

nguyễn nam an

Advertisements

May 4, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: