Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

biến biến tìm không ra

lâu rồi không còn gặp
mưa chia cắt đôi miền
niềm riêng tưởng đã mất
giữa khuya về bay nghiêng
qua những miền thuở đó
qua gác trọ chân tìm
qua cửa sổ mắt ngó
xe về, mai xe lên

cốc cốc này ba tiếng
xưa là tiên vui hiện
biến biến tìm không ra ./.

nguyễn nam an

Advertisements

May 7, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: