Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

anh nhìn [missed call] của em

anh nhìn [missed call] của em
lật đật gọi lại nghe thêm tin nhà
thường là tin ở gần xa
gần như thành phố xa là nước non
nước non giờ chúng nó còn
rước thằng trung cộng mất thêm biển rồi ./.

dương nổ

Advertisements

May 10, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: