Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

đen

bây giờ “uýnh bạc” thì thua
theo em, em bỏ đi chưa quay về
buổi tối ngồi muốn chửi thề
thì đen bạc đen tình hề đen thui ./.

dương nổ

Advertisements

May 10, 2014 - Posted by | * Thơ

2 Comments »

  1. DN ơi, người ta đen bạc đỏ tình, còn anh đen thui cả hai thì hổng biết anh có tài giỏi gì hông mà ông Trời ganh ghét dữ dzậy !
    SC

    Comment by Sông Chuyên | May 10, 2014 | Reply

    • Em hỏi anh thì “anh biét hỏi ai giờ 🙂 “

      Comment by nguyennaman | May 11, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: