Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chỉ cho hư hao đời

Anh cứ nói quên rồi
Mà chỗ ngồi mười năm
Đi qua buồn ngoãnh lại

Anh cứ bảo không thương
Mà đêm nằm còn thấy
Ai người xưa thủ thỉ

Quên nhớ tự trong tim
Thương yêu sao mà cản
Chi cho hư hao đời

Còn bao ngày mà ngại?

Sông Chuyên

Advertisements

May 12, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: