Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

gọi về gặp Đặng Xuân [Luôn*]

gọi về gặp Đặng Xuân [Luôn*]

[* Tên kẻ ở]

gọi về gặp Đặng Xuân [Luôn]
nhà ba mẹ mất: nỗi buồn lúc thua
sử sách biết chúng đám lừa
lừa luôn chính chúng thắng thua cuộc này

gọi về Đà Nẵng mình đây
nghe chúng “rước giặc về dày mả cha”
mấy mươi năm đó quê nhà
đã co nhỏ lại nhìn ra xương sườn

ngoài Hoàng Sa giặc tàu nương
đà xâm lấn lớn nỗi buồn núi sông
quê hương toàn tiến sĩ không
anh hùng cách mạng phịa xong bây giờ

cái đảng thổ tả đang chờ
cha chúng nó thằng tàu quờ hung hăng… ./

nguyễn nam an

Advertisements

May 12, 2014 - Posted by | * nguyễn nam an, * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: