Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thán – Võ Định Hình

thán

tuồng như mấy cái cần cẩu bệ rạc hết ngóc đầu lên nổi
thâythâythây                 nằm
ườn
than ôi tuổi chiều tiều chuỗi
đêm qua nằm mớ rụng hết đồi tóc bạc
uống nước lợ cầm chừng tiểu sính
dám không?
còn ngọn tóc xanh nào vút lên phù đổng
khện bỏ bu bọn giặc tàu

tù phàu

con bà nó
nếm mùi cọc nhọn ống đồng mấy lần chưa tởn
bọn khứa thoòng dành muôn đời ngang ngược
mẹ họ khoan với chả dùi
chúng mày khoan một lỗ tao đục hồi một lỗ
có mà lỗ đầu sứt trán
cả lũ cả nút chắt chít cố sơ chúng mày
tỉu nà ma cái lầy
cút con bà mày đi [theo thằng vi láu cá]

võ định hình
chín, mười bảy thắng năm/2014

Advertisements

May 17, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: