Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thứ bảy [còn giữ chốt] me tôi

thứ bảy [còn giữ chốt] me tôi

cực thí mẹ những ngày me đóng chột
già trên vai con giữ chốt me đây
thôi méo mó ngày cả hai mắt ngó
me ngó con rồi con ngó me đây
đầu bạc đầu xanh gì gì khổ cả

con đã có những ngày theo me đã
tối về nằm đời lạ thuở mình ên
giờ thôi gắng [dù không bung thì rớt]
trúng nhà em, nghe hót để anh quên
ngày giữ chốt me già trên đất lạ… ./.

nguyễn nam an

Advertisements

May 17, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: