Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ứng tr(ch)ực phòng mua bán

 

 

ứng tr(ch)ực phòng mua bán

 

lơ lớ

súc sắc thò lò. đê

lổm xổm

lóc cóc này                     đê đê đê

dách dày xám xây ửng lục tỉu nà ma

cái lị chơi bẩn ăn gian lớ

coi chừng ngộ trảm cái thầu a!

 

 

đại hán(g)

hổ hổ          hùng hùng

thằng tiều mày

rồi cũng xuống quảng

cắt lưỡi bò khóa mồm lợn

cho mày có nước đi ăn xin

 

 

sóng

tét đèn

nằm

bẹt đèn

viết

tét đèn bẹt đèn tét đèn bẹt đèn

tét bẹt

vùng dậy lò xo

a                 chữ như sóng

bạch đằng

[giang đây rồi]

 

 

nhầm

lý ra thì cũng xong rồi

mà chưa xong được vì mồi tiếp theo

đuôi chồn lộn với đầu heo

 

 

thủ trưởng

dzô sổ chưa chú mày

đồ nâng cấp 8 đ. . . ới !

 

 

đađa

cho xin. cho em xin

chết cả nút. mẹ mìn

 

 

cù nhây

dưới sườn nhà lung lay

một tổ mối thày lay

vẫn ứng trực đêm ngày

 

 

há họng

đớp

 

 

sử mặc

17 dec. 2013

Advertisements

May 21, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: