Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

như hai mà một

như hai mà một

người đó như mưa miền Trung rớt
lụt lội nghìn năm lở đất tôi
từ khi xuống núi đâu nghe ới
mơ ước đường lên chốt chận rồi
người đó như sông quê nước nổi
cuối đường ra biển cứ vụt trôi
để nghe đi học thời quen mới
như cổ nghìn năm lớp ngậm ngùi

người đó như em hai mà một
với anh giờ đã một thành hai ./.

nguyễn nam an

Advertisements

May 31, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: