Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

nơi tất cả mọi người mặc áo tang

 nơi tất cả mọi người mặc áo tang

khi một người vừa nằm xuống
giã từ nơi quán trọ trăm năm này
người nhà đều mặc áo tang
trừ nhà sư mặc áo vàng
hay cha cố mặc áo đen
cầu kinh cho linh hồn người vừa khuất

thành phố nơi mọi người đều mặc áo tang
khi những thuyền đánh cá trong tỉnh ra khơi
đánh cá bắt tôm trong lãnh hải của nước mình
bị đám ngư thuyền của tầu phù đuổi theo bắn giết
tầu chìm, xác người xuôi theo giòng nước biển Đông nổi trôi
người thân đắp đất xây thật nhiều ngôi – mộ – gió

gỉa dụ mai này đất nước Việt mình bị xâm lăng bởi giặc tầu
cả nước mọi người sẽ đều mặc áo tang
ngoại trừ những tên tầu gian bán nước
(mặc áo đỏ có in hình ngôi sao vàng to và 5 ngôi sao vàng nhỏ
[ ngôi sao thứ năm này tượng trưng nước Việt Nam ???] )
cúi người hướng về phương bắc xì xụp lạy

cho dù chỉ là một gỉa dụ thôi về một nước Việt bị giặc tầu nuốt mất
tim của ta [cùng với hàng triệu người] đã như mặc áo tang
từ sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 !

Phạm Chung
5/ 31/2014

Advertisements

May 31, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: