Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bắt đầu tháng sáu

bắt đầu tháng sáu

ta mời ta mở, cụng bia
bạn xa đi lính, bạn gần đi chơi
ta mời ta, mở cụng rồi
nhìn ra chủ nhật đất trời còn vui
nhìn ra thấy một mặt trời
thêm mặt nữa sắp mọc hồi dô dô ./.

nguyễn nam an

Advertisements

June 1, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: