Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

gửi xa


viết ở dưới bàn chân
ba chữ đừng đi nữa
em gửi về một bữa
tháp lớn… để đâu giờ ./.

nguyễn nam an

Advertisements

June 4, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: