Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ám quẻ. từ một đấu kinh sôi

ám quẻ.  từ một đấu kinh sôi

hiện thực
lù lù.  một đống chình ình
dàn khoan?  không phải.  thiệt hình bóng ma

tréo tròng
đường  sào có mấy tâm hoa
thuyền không bến đổ giạt ra phù kiều

từ ghẻ tàu tới sâu [guo] ảng
ghẻ tàu.  mày ở ngoài da
lung lăng cái ngứa lây nhà phương nam
xương đồng ta vững non ngàn
thì da sắt há sợ loài ngo ngoe

thừa kế
hậu duệ lưu
chỉ còn lại
manh

[gọn bâng]
đ.m thằng tàu cộng

6 chữ vàng hữu nghị
bọn côn đồ+lũ mất dạy

diên hồng
ơi ới        bà con        ơi

tổ cuốc
mỗi người tha một bộ xương
để cho cái bóng lót đường ma đi
trời ôm cái bóng nặng chì
cuốc/cò gộp lại thành trì máu xương

võ định hình
tháng 5 tháng 6/ 2014

Advertisements

June 7, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: