Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Đều Cộng Cả!

Đều Cộng Cả!
Cộng Việt, Cộng Trung cũng Cộng thôi!
Cũng là một lũ hại dân, đời
Cộng Trung Xà Chệt đày dân khốn
Cộng Việt Cáo Hồ hại nước tơi
Cộng Việt chực chờ hôn đít giặc
Cộng Trung lắm lét chộp phân người
Khốn thay non nước sa tay Cộng
Nước nhục dân bần cũng Cộng thôi!
Từ Đà Thành
(6/09/14)
Advertisements

June 8, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: