Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

trăng

đi từ đường hẽm xa xăm
đi ra đường kiệt đi quanh đường đời
tạ ơn trăng vẫn theo người
trên đầu núi lú nơi bùi ngùi đây
xưa ba lô mới lớn này
nay ba lô đã lớn đầy hai vai
thành ra buồn một thành hai
vẫn không quên được trăng hoài theo anh ./.

nguyễn nam an

Advertisements

June 11, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: