Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thức, buồn chi gặp lại

Nửa đêm ngực nhói gọi lên
Tim quên mất nhịp là yên một đời
Lặng nghe ngực thở đôi hồi
Ngủ đi đêm đã khuya rồi cô nương
Nửa đêm ngực nhói vô thường
Thì ra tình cũng vui buồn động chơi
Em về tàn nửa cuộc vui
Còn âm ba vọng để bồi hồi khuya ./.

nguyễn nam an

Advertisements

June 13, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: