Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chiều hát karaoke ở Santa Ana

chiều hát karaoke ở Santa Ana
LTS
tôi ở nơi đây phần đông dân di tản. 
như tôi một lần dầu trước dầu sau. bạn bè đến [Việt Nam] đông quá xá. loạn lào cào mà đã điếu gặp nhau. cứ tiếng Việt và rủ nhau đi lễ. dầu tôi là một thằng rất tệ. Phật Chúa đều tin ai khó chịu mặc ai! NNA

ba thằng ngồi đó ngó ra
hát, thiên hạ thấy, đi qua cười cười
một thằng, đây xóm đạo vui
tôi chỉ quanh, Chúa thương người, bao dung

ba thằng đứng, cụng quá chừng
em đi qua chạnh một vùng nhạc xưa
“Mùa Sao Sáng” ngậm ngùi vừa
“Chuyện Tình Buồn” cũ sầu đưa đó người
những ngày còn “Biển Mặn” tôi
lính tráng về để bùi ngùi ước mơ

giặc tan về, mẹ cha chờ
ngày thua, con chạy đến giờ hụt hơi
ba thằng ngồi hát khơi khơi
mà nghe trăm nỗi bùi ngùi mẹ trông ./.

nguyễn nam an

Advertisements

June 30, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: