Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

tình cờ anh gặp em đây

tình cờ anh gặp em đây

tình cờ anh gặp em đây
hỏi phải phương của những ngày tịnh tâm
hỏi phải phương của ân cần
hỏi phải phương của đầu năm anh tìm
để thời cơm chỉ còn nguyên
khi má em ửng đỏ miền xuân anh ./.

nguyễn nam an

Advertisements

July 4, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: