Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bụt

bụt

 

bụt ngồi trong khuôn

miệng cười méo xẹo

vì đâu cúng dường

bệ giam tròng tréo

sao gã râu dài

lấn ngồi trước bụt

trần ai trần ai

nhận chìm cả nút

khí thiêng hụ huợ

sông núi nhẵn mòn

đoạn trường trắc trở

bế bồng lên non

chui lòn xuống biển

biển chồng chất nợ

bụt cùng héo hon

 

 

đò

 

thuở cầm khúc hát

sang sông đò ngang

bỗng dọc đò hồng

bỗng xanh ai oán

trưa thiều yến oanh

trên sông khói lả

nghiêng thành sóng chao

về đâu về đâu

bôn đào thị tứ

ngậm ngùi mấy đoạn

tình dao ánh còn

 

 

hoàng xuân sơn

tháng 5 – 2014

 

Advertisements

July 6, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: