Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

quả bóng. tiếp tục lăn . . . đùng

 

 

 

quả bóng. tiếp tục lăn . . . đùng

 

trớt quớt

than ôi óp-xai

còn gọi oóc-rơ

tiếng mình việt vị

cái bẫy chính thị

của dzua trọng tài

xài được cứ xài

cúng mùa thiên vị

 

 

cược

bóng lăn đi. chẳng quay về

ngon ăn một cú cửa nhà trôi xuôi

cá vũ môn nỏ gặp thời

độ âm của một chân trời thất thu

 

 

khe nhìn của bóng

cúi xuống nhặt quả bóng lên

cái lưng phải thẳng

cái mình phải cong

người dẫn banh chạy lòng vòng

ăn thua ở chỗ 0-0

một đều [1-1]

anh lùn đụng phải anh cao

hơn nhau chỉ một cái đầu moọc-chê

đội xuống đất

dội vô lề

và khi tan cuộc

còn mê mải nhìn

 

 

hoàng xuân sơn

30/6/2014

Advertisements

July 6, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: