Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

đá banh

đá banh

những ngày đức đá trái banh
khuông thành [hụt hụt] thành xanh xao người
như liễu rủ, ba tây rồi
mai gặp đức lại một hồi xanh xao ./.

dương nổ

Advertisements

July 7, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: