Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bài thơ năm ngoái

đó một năm
đây một đời
đó còn ngồi
mộng người ơi
đây chỉ nghĩ
Thiên định…trời ơi!

Sông Chuyên

Advertisements

July 10, 2014 - Posted by | * Thơ

2 Comments »

  1. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều Sông Chuyên ạ. hi hi…

    Comment by Hi-Yên | July 16, 2014 | Reply

  2. Dạ cám ơn Hi Yên an ủi! 🙂

    Comment by Sông Chuyên | July 19, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: