Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

mộng của mây

Bước ra từ mộng ban trưa
Niềm tin hy vọng chưa tan vẫn còn
Từ anh thơ thẩn ngóng trông
Mây bay mọi ngã rồi trôi về nhà.

Duy An
Advertisements

July 24, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: