Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

tombent les corps

tombent les corps

bắnrơi bắnrơi bắnrơi
bắn rơi đi để xem
trò chơi thi thể
không táng giữa trời
bọn hể hả cười
những viên pháo bông của loài quỷ dữ

bắn    RƠI        BẮN            rơi
cũng chẳng phải tên lửa mù đường
mà chính là phường nheo nhắm
của lũ bầy vô tư
những kẻ tiếm quyền gây phẫn nộ
chết dí trong lòng phẫn nộ

bắn rơi bắn rơi
bất kể quốc tịch giống nòi
miễn sao có        người
chết
miễn sao rớtrớt
đông cứng giữa trời
mưa máu
lạnh

hoàng xuân sơn
27/7/201

 

Advertisements

July 30, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: