Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

hóc

hóc

ói sương.  phụt thấu cần giờ
dưới phà bến đục
con thơ ị đùn
than hầm nhị độ tun mun
nhả một hơi kho(á)i
rồi tuồn đi xa
mạ ơi.  con sực nhớ bà
nội đi ngoại ở ngoài
da thịt.  đằm
một khối buồn        lê
trăm năm
cành mai trắng.  lõa
khúc dằm
mắc
xương

khảo bèn lung mạch

dưới đất đâu có rồng nằm
mà sao lũ chệt cứ hăm he đào
[mả bố] nị rất tào lao
ba hồi chiết tự
[bối hồn] vzò vziên
lắm khi bụt ở rất hiền
đi với giấy cũng lụm tiền
như ma

Sử Mặc
12 tháng 8 – 2014

Advertisements

August 14, 2014 - Posted by | *Sử Mặc |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: