Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bây giờ lớn

bây giờ lớn

bây giờ lớn ở trên mây
rớt xuống rồi đó những ngày hết thơ
nhưng còn thở để mong chờ
gì không biết nữa giữa bơ vơ này ./.

nguyễn nam an

Advertisements

August 21, 2014 - Posted by | * nguyễn nam an, * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: