Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thứ sáu gửi trí & thư

thứ sáu gửi trí & thư

ngồi đây nhậu thấy trái banh
nhảy từ “laptop” nhảy quanh dĩa mồi
cám ơn tuần lễ xong rồi
chỉ còn thứ sáu một trời football

trái banh gì nó chẳng tròn
mà cả một đám cứ con mắt nhìn ./.

dương nổ

Advertisements

August 24, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: