Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thưa

THƯA

Thưa em cổ lục phi thường
Thưa tôi củi mục con đường đìu hiu

Thưa ngày bước lạc liêu xiêu
Thưa đêm chén rượu buồn thiu nỗi buồn

Nguyễn Văn Nhân

Advertisements

August 24, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: