Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

b ơ m n ặ n g

b ơ m          n ặ n g

giật mình
co thắt vài cơn
dang tay đẩy bợm
về phồn cấm quân
than ôi!
áo chẳng bận quần
vì đâu cơ sự
bất tuân thế này
bợm rằng:
háng lận mang tai
nên chi toang hoác
cũng loài trụ sinh
mai sau
gặm              ngốn
biên đình
mon men cỏ lá
cùng đinh lõ về
tóm tòm          hậu sự
mô             tê
dưới lưng củi nỏ
bộn bề
tro
than

Sử Mặc
19 tháng 2 năm 12

Advertisements

August 30, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: