Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

đừng hụ huợ theo xác chết

đừng hụ huợ theo xác chết

tay già xảo trá
mang đủ bộ lệ của một lão ông hiền từ
ghê gớm thiệt đồ dỏm mọc vía kinh niên
cách gì lấp được cái bóng đàng sau mọc sừng
nanh trồi khỏi háng
lồi lồi lồi
trẻ con nhi đồng ấu trùng ngơ ngác
lồilồi
hò reo phất cờ như máy
mai mốt lớn lên bé nhầm lăng với nhà
lầm cha với ông cố nội
nón cối thùm thụp tư duy
nhìn cái hình lão cười cười thấy ứa gan
thiệt ngứa mắt đọc mấy cái bài viết hụ huợ
theo lão già cắc củm chết bảy đời vương
thà công an côn đồ đảng độ gì cho cam
lắm kẻ đóng bộ nhà thơ nhà dzăng tự xưng cầm bút
cầm cái gì không biết
cầm.
hay[vuốt]            bú tút

võ định hình
năm tháng chín mười bốn

Advertisements

September 9, 2014 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: