Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

nờ nờ tiếng

tiếng

 

qua cầu. gõ sắt leng keng

gõ nghe mệt nghỉ tắt đèn chợ hôm

mai nghe huyện lỵ nắng tràn

tiếng sắt hòa với tiếng ràng của cây

rồi mưa trên mái thiệt dày

tiếng mưa. vách cọ. gió lay tiếng buồn

 

 

nờ nờ

 

ráng chiều

ngó bộ thất tung

bởi vì mây trắng kỳ phùng

đã bay

còn lại. trơ chỏm tóc. gầy

phù phì như chút thày lay miệng mồm

ai đi

vẹo lại cơn nồm

để hiên nhà thụt

bờm xơm nú nần

áo chiều cởi          vội

lần khân

bày ra một chút

nợ-nần-núng-na

 

 

hoàng xuân sơn

tháng 8/2014

Advertisements

September 21, 2014 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: