Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

tìm

Tìm

Tìm trong trí nhớ
Tưởng chừng quên luôn
Duyên mà không nợ
Vấn vương một đời
Tìm trong câu pháp
Thật thật hư hư
Hai chữ vô thường
Biết biết không không
Tìm hai chín năm
Đời làm công chức
Ngỡ mình ích nước
Hoá là rỗi công
Tìm chi trên net
Những khi hoang mang
Tưởng chừng bình an
Thêm nhiều bất an

Sông Chuyên

Advertisements

September 21, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: