Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Còn mất

Còn mất

photo(92)
Còn đó bờ sông còn đó biển
Những con đường sạch nối nhà cao
Còn đây nhà cũ Gia Long cũ
Bạn bè dăm đứa vẫn thân chào
Chỉ mất những gì như không mất
Mà lòng tê tái lúc nhận ra
Chợt hiểu Đà Nẵng không còn nữa!

Sông Chuyên

Advertisements

September 22, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: